Generyczne szukanie kontrolki w GridView

public static T GetControl(GridViewRow row, string name) where T : Control
{
  return (T)row.FindControl(name);
}
Advertisements

Regular expression – praca z grupami

W ciągu znaków chce znaleźć salesNumber, który oznaczony jest przedrostkiem SO. Tworzę odpowiednie wyrażenie regularne, w którym stosuje grupę, do której później będe się odwoływał w celu pobrania numeru.

string input = "Jan Kowalski - Uzytkowanik ([SO22] - 12552215)";

string salesNumberRegExp = @"\[SO(?<salesNumberRegExp>\d+)\]";
Match match = Regex.Match(input, salesNumberRegExp);
if (match.Success)
var salesNumber = match.Groups["salesNumberRegExp"].ToString();

W wyniku otrzymamy 22