Operacje na typie timestamp without time zone

Wyciągnięcie daty z kolumny term typu  timestamp without time zone

select date(term) from termins

Wyciągnięcie godziny z kolumny term typu  timestamp without time zone

select term::time from termins
Advertisements