Generyczne tworzenie instancji obiektu na podstawie domyślnego kontruktora

    private static T CreateCriteria<T>() where T : ICriteria
    {
      return (T)Activator.CreateInstance(typeof(T));
    }
Advertisements