Menu MFG w WP7

Kod dający dostęp do menu MFG w telefonie LG E900 z sytemem Windows Phone 7: ##634#. Hasło to: 277634#*#.
W menu tym można m.in. ustawić profil dostawcy sieci telefonicznej. W ten sposób dodałem sieć T-Mobile i dzięki temu mogę pobierać zdjęcia z MMS-ów. Dla T-Mobile należy podać MCC=260 i MNC=02 w podmenu Other settings/Set network profile. Zostanie znaleziony odpowiedni plik xml z ustawieniami.

Advertisements