Regular expression – praca z grupami

W ciągu znaków chce znaleźć salesNumber, który oznaczony jest przedrostkiem SO. Tworzę odpowiednie wyrażenie regularne, w którym stosuje grupę, do której później będe się odwoływał w celu pobrania numeru.

string input = "Jan Kowalski - Uzytkowanik ([SO22] - 12552215)";

string salesNumberRegExp = @"\[SO(?<salesNumberRegExp>\d+)\]";
Match match = Regex.Match(input, salesNumberRegExp);
if (match.Success)
var salesNumber = match.Groups["salesNumberRegExp"].ToString();

W wyniku otrzymamy 22

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s