DisplayName attribute

Definicja atrybutu, pozwalającego na nadanie specyficznej nazwy właściwościom klasy. Jeżeli podamy resourceKey i resourceType, wówczas nazwa będzie pobierana ze zdefiniowanych resoursów.

Atrybut ten posłużył mi, podczas przygotowywania biblioteki do eksportu danych do formatu CSV na podstawie definicji klasy.
Dzięki temu atrybutowi w pliku wyjściowym generowane są nagłówki w odpowiednim języku.

  /// 
  /// Specifies the display name for a propery.
  /// 
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Property, AllowMultiple = false)]
  public class DisplayNameAttribute : Attribute
  {
    private string _displayName;
    /// 
    /// Gets a display name. If ResourceKey and ResourceType are provided then this value is taken from resources.
    /// 
    public string DisplayName
    {
      get
      {
        SetDisplayNameByResourceKey();
        return _displayName;
      }
    }

    private string ResourceKey { get; set; }

    private Type ResourceType { get; set; }

    /// 
    /// Initializes a new instance of the DisplayNameAttribute class.
    /// 
    /// The display name.
    public DisplayNameAttribute(string displayName)
    {
      _displayName = displayName;
    }

    /// 
    /// Initializes a new instance of the DisplayNameAttribute class.
    /// 
    /// The resource key indicates display name in resources.
    /// The resource type where resource key is included.
    public DisplayNameAttribute(string resourceKey, Type resourceType)
    {
      ResourceKey = resourceKey;

      ResourceType = resourceType;
    }

    private void SetDisplayNameByResourceKey()
    {
      if (ResourceType == null || ResourceKey == null)
        return;

      PropertyInfo property = ResourceType.GetProperty(ResourceKey, BindingFlags.Public | BindingFlags.Static | BindingFlags.NonPublic);

      if (property == null)
        throw new InvalidOperationException(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, Resources.DisplayNameResources.DisplayNameAttribute_ResourceTypeDoesNotHaveProperty,
                                 ResourceType.FullName, ResourceKey));
      if (property.PropertyType != typeof(string))
        throw new InvalidOperationException(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, Resources.DisplayNameResources.DisplayNameAttribute_ResourcePropertyNotStringType,
                            property.Name, ResourceType.FullName));

      _displayName = (string)property.GetValue(null, null);
    }
  }

Poniżej użycie na przykładzie klasy User

public class User
  {
    public int Id { get; set; }
    
    [DisplayName("FirstName", typeof(Resources.DisplayName))]
    public string FirstName { get; set; }

    [DisplayName("Last Name")]
    public string LastName { get; set; }

    [DisplayName("DateOfBirth", typeof(Resources.DisplayName))]
    public DateTime? DateOfBirth { get; set; }    

    public string Email { get; set; }
  }
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s